Arhiva

Rueda uspeh Subotice i Sente + doživljaji + slike

Rueda je jedna od najpopularnijih oblika plesanja kubanske salse. Danas u Srbiji, Mađarskoj i širom sveta u drugim zemljama organizuju rueda takmičenja. Zašto toliko vole plesači ruedu? Jer je zabavna, i dobra mogućnost da više od 2 plesača plešu zajedno, i kad se formiraju rueda timovi, onda se u njima stvori jedna posebna konekcija među […]

Opširnije

Sve o Rueda De Casino

      Kad se spominje kubanska salsa, prva stvar koje se setimo je zabava, osmeh i ples! A sledeće odmah iza toga je i Rueda, koja ujedno predstavlja sve to zajedno. Rueda de Casino se pleše u krugu, sa najmanje 4-5 parova, al postoje i posebne varijacije sa 2 ili 3 para.   Poreklo […]

Opširnije